top of page

Strefa wiedzy

Ciekawostki z zakresu

 

Interesujące liczby

  Historia matematyki  

Znani matematycy

Niezwykła geometria

Ciekawe cytaty 

Historia matematyki w skrócie

 

  • Babilończycy już ok.2500 lat p.Chr znali tabliczkę mnożenia, stworzyli system sześćdziesiątkowy, który używamy do dziś określając czas (minuty, sekundy), miarę  kąta pełnego 360 stopni + 6 * 60 stopni. W dawnej Polsce stosowano system sześćdziesiątkowy do określania ilości: GROS to 144 sztuki, WIELKA SETKA to 120 sztuk (czyli 12 TUZINÓW), KOPA to 60 sztuk, SZTYGA  to 20 sztuk, MENDEL to 15 sztuk, TUZIN to 12 sztuk. System sześćdziesiątkowy był wygodny w użyciu, gdyż liczba 60 ma wiele dzielników (w sumie 12 - jakie?) i był to pierwszy w historii matematyki system pozycyjny. Z innych osiągnięć Babilończyków to zauważyli, że obwód koła jest około 3 razy, większy od średnicy co jest dość bliskie dzisiejszemu pomiarowi, który wykorzystuje wartość liczby Pi (około 3.14). Znali ułamki, opracowali tablice trygonometryczne.

  • Starożytni Egipcjanie znali skomplikowane zagadnienia matematyki z zakresu algebry, arytmetyki i geometrii już 2000 lat p.Chr. m.in. potrafili obliczyć objętość ściętej piramidy, przeprowadzali działania na ułamkach, znali liczby pierwsze i złożone. 

  • Chińska matematyka rozwinęła się około XI w. p.Chr.. i zajmowała się  ważnymi zagadnieniami z zakresu liczb ujemnych, czy miejsc po przecinku. Chińczycy po raz pierwszy zastosowali system dziesiętny  w zapisie liczb. 

  • O greckiej matematyce możemy mówić od około VII w. p.Chr. Jest ona znana z wielu ważnych  teorii wielkich matematyków. Za twórców greckiej matematyki uważa się Talesa z Miletu i Pitagorasa. Inni znani greccy matematycy to Euklides, Archimedes czy Eudoksos. 

     

bottom of page