top of page

Rozwijanie kompetencji matematycznych 

W miarę poszerzania wiedzy matematycznej dziecka, wyjaśniaj mu i przypominaj o wzajemnych relacjach pomiędzy zbiorami liczb. Na początku edukacji matematycznej zna ono jedynie liczby naturalne, ale już w 3-4 klasie, gdy dowiaduje się o ułamkach, zacznij używać określenia liczby wymierne, czyli takie, które możemy zapisać w postaci ułamka zwykłego. Później, gdy zaczyna wykonywać działania na liczbach ujemnych - wprowadzamy zbiór liczb całkowitych. Gdy w zadaniach pojawią się pierwiastki kwadratowe z dwóch, trzech, pięciu, siedmiu itd... wprowadzamy zbiór liczb niewymiernych. A wszystkie powyżej to liczby rzeczywiste.  Prócz liczb rzeczywistych matematycy znają też liczby nierzeczywiste, zwane urojonymi. Ale to już bardziej zaawansowana wiedza matematyczna, więc na tym etapie ograniczymy się jedynie do liczb rzeczywistych. W lepszym zrozumieniu wzajemnych relacji między zbiorami liczb może pomóc poniższy diagram. 

na stronę.png

Pomóż dziecku zrozumieć matematykę. 

Rodziców i nauczycieli pragniemy zapoznać z praktycznymi strategiami, które warto wdrażać w nauczaniu, by uczniowie lepiej radzili sobie z samodzielnym rozwiązywaniem problemów. 

bottom of page