Strefa filmów i gier

Wszystkie filmy

Wszystkie filmy

Obejrzyj Teraz

Poćwicz dodawanie - gra interaktywna.

Wejdź do gry, wybierz dowolną cyfrę z kółek (będzie ona wykorzystana w dodawaniu) lub znak zapytania (wtedy wszystkie cyfry będą wykorzystywane) i wejdź drzwiami do gry (ENTER). Wybieraj właściwe wyniki dodawania, a jeśli dobrze odpowiesz zobaczysz kręcące się stworki. 

Zabawa geometryczna

rysowanie kół, elips, spiral itp.... Po rozpoczęciu gry masz możliwość wyboru u dołu ekranu gry opcje wielkości i położenia kół oraz środka zaczepienia. Możesz sprawdzać, eksperymentować, jak pojawiające się na ekranie wzory zmieniają się w zależności od wybranych  przez Ciebie ustawień. 

Uwaga: gra wciągająca. 

geometryczne rysunki.png

Rozkład liczb na czynniki pierwsze

Rozkład na czynniki pierwsze polega na dzieleniu liczby przez kolejne liczby pierwsze tj.2, 3, 5 zaczynając od najmniejszej. Np. 60=2*30   30=2*15  15=3*5    5=5*1.   Liczbę 60 można zapisać jako iloczyn (mnożenie) liczb pierwszych 

60 = 2 * 2 * 3 * 5 

Jak grać: 

W górnym polu pojawia się liczba, którą należy rozłożyć na czynniki pierwsze. Jeśli liczbę można podzielić przez 2, to w pierwszym polu wpisujesz 2 a w drugim liczbę, która zostaje z podzielenia, np. 50 = 2 * 25.  Klikasz na przycisk "Check", pojawiają się kolejne 2 pola.  W kolejnym ruchu dzielisz otrzymaną liczbę przez 2 lub 3 lub 5. Czyli w naszym przykładzie jest to 25 = 5 * 5. Ostatnie działanie to 5 = 5 * 1. Poćwicz sam, a zostaniesz mistrzem! Na początku wybierz rozkład 1 liczby (find the prime factorization of 1 number). 

 

 

http://www.abcya.com/adding_fractions.htm

Gry - mnożenie
Weź udział w specjalnym wyścigu., wyścigu z tabliczką mnożenia. Jesteś kierowcą jednego z samochodów, jego prędkość na torze zależy od tego jak szybko wykonywać będziesz działania (mnożenie) u dołu ekranu. 
https://www.coolmath4kids.com/math-games/grand-prix-multiplication?tid=8
Wersja z traktorami - podobna do tej poprzedniej, tyle, że grasz w parze, a gra polega na przeciąganiu liny przez traktory. Drużyna, która szybciej i poprawniej wpisuje wyniki mnożenia wygrywa. 
https://www.coolmath4kids.com/math-games/tractor-multiplication
 
Gry odejmowanie
Użyj lasera, żeby rozbić gluta. Na laserze pojawia się liczba, która jest wskazówką w którego gluta musisz trafić. Na glutach widnieją działania odejmowania, a ich wynik musi być dokładnie taki sam jak liczba na laserze. Np. na laserze pojawia się liczba 2 - więc należy zestrzelić gluta 6-4, gdyż wynikiem tego działania jest właśnie liczba 2. 
https://www.coolmath4kids.com/math-games/minus-mission?tid=2