Zadania różne

W sklepie spożywczym sprzedawano owoce na sztuki. Monika kupiła kilka sztuk kiwi w cenie 1,6 zł, a Maurycy kupił kilka gruszek  w cenie 0,9 zł za sztukę. Monika zapłaciła za swoje owoce więcej niż Maurycy o 1,8 zł, ale kupiła 5 owoców mniej od niego.  Ile owoców kupiła Monika? Ile zapłacił za swoje owoce Maurycy?

05 /
W sklepie z owocami.

Znajdź brakujące długości i pola. Korzystając z podanych informacji – pól powierzchni czworokątów oraz długości jednego z boków, oblicz długość boku ze znakiem „?” oraz pole powierzchni prostokąta ze znakiem zapytania.  

zobacz szczehóły

01 /
Znajdź brakujące wielkości.

Kasia czytała książkę "Przygody Zuzanki". W pierwszym dniu przeczytała 4 strony, w drugim 8 stron, w trzecim 15 stron, w czwartym 22 strony i tak dalej. 

Ile stron przeczytała siódmego dnia?

03/
Zagadka czytelnicza
What's the minimum time to work with a tutor?

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

06 /
04 /

Dwie klepsydry odmierzają czas. Jedna przesypuje się w ciągu czterech minut, drugie w ciągu 7 minut. Jak można odmierzyć dokładnie 10 minut wykorzystując obydwie klepsydry?

Dwie klepsydry

Śledząc uważnie rysunki budowli z klocków należy uzupełnić puste pola w tabelach, tak aby liczba w tabeli odpowiadała  liczbie klocków w odpowiednim miejscu budowli. 

zobacz szczegóły

02 /
Schematy klockowe