Rady, pomysły, inspiracje dla nauczycieli i rodziców

W miarę poszerzania wiedzy matematycznej dziecka, wyjaśniaj mu i przypominaj o wzajemnych relacjach pomiędzy zbiorami liczb. Na początku edukacji matematycznej zna ono jedynie liczby naturalne, ale już w 3-4 klasie, gdy dowiaduje się o ułamkach, zacznij używać określenia liczby wymierne, czyli takie, które możemy zapisać w postaci ułamka zwykłego. Później, gdy zaczyna wykonywać działania na liczbach ujemnych - wprowadzamy zbiór liczb całkowitych. Gdy w zadaniach pojawią się pierwiastki kwadratowe z dwóch, trzech, pięciu, siedmiu itd... wprowadzamy zbiór liczb niewymiernych. A wszystkie powyżej to liczby rzeczywiste.  Prócz liczb rzeczywistych matematycy znają też liczby nierzeczywiste, zwane urojonymi. Ale to już bardziej zaawansowana wiedza matematyczna, więc na tym etapie ograniczymy się jedynie do liczb rzeczywistych. W lepszym zrozumieniu wzajemnych relacji między zbiorami liczb może pomóc diagram obok. 

01 /
Zbiory liczb w edukacji matematycznej.

Rodziców i nauczycieli pragniemy zapoznać z praktycznymi strategiami, które warto wdrażać w nauczaniu, by uczniowie lepiej radzili sobie z samodzielnym rozwiązywaniem problemów. 

03 /
Strategie uczenia (się) matematyki.
04 /

CCały nasz system kształcenia matematycznego jest niestety koszmarem... dybym miał zaprojektować mechanizm spełniający jasno wyrażony cel zniszczenia naturalnej dziecięcej ciekawości, zamiłowania do poszukiwań regularności i harmonii, nie starczyłoby mi chyba wyobraźni, by wymyślić podobnie bezduszny, podobnie destrukcyjny system, jak ten, który tworzy dziś podstawę matematycznego kształcenia.

Lament matematyka. P.Lockhart.w my previous sessions?
02 /
Graficzna prezentacja zbiorów liczb.
na stronę.png
05 /
How do I get a tutor?
What's the minimum time to work with a tutor?
06 /
 
Lament matematyka. 
Strategia - UPRASZCZANIE. 
Strategia - PRACA WSTECZ. 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.